Ochrana dát

RHEINBRAUN k téme ochrany osobných údajov

 

Chceli by sme vám poďakovať za váš záujem o našu firmu. Vaše súkromie je pre nás dôležité a mali by ste sa pri návšteve našich stránok cítiť vždy bezpečne a príjemne. Z tohto dôvodu sme prijali technické a organizačné opatrenia, ktorými je zaistené, že sa budú dodržiavať príslušné zákony. Nižšie sa dozviete, aké informácie zhromažďujeme a ako s nimi zaobchádzame.

 

Za obsah a ponuku prístupné na týchto stránkach nesie zodpovednosť RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH (RHEINBRAUN).

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH
Stüttgenweg 2
50935 Köln
Tel.: 0221 / 480 25172

Osobné údaje

Iba vy rozhodnete o tom, či nám, a to v rámci registrácie, uvádzania kontaktných údajov a pod., tieto dáta budete chcieť oznámiť alebo nie. Vaše osobné údaje používame všeobecne na zodpovedanie otázok, spracovanie vašej objednávky alebo na zaistenie vášho prístupu k špeciálnym informáciám alebo ponuke.

 

V rámci registrácie, požiadaviek na kontaktné údaje a pod. nám môžete osobné údaje dobrovoľne poskytnúť. V tejto súvislosti môže byť oznamovanie vašich údajov firme v koncerne nutné. Poskytovanie vašich údajov tretím osobám mimo koncernu neprebieha, jedine, že by to bolo v rámci požiadavky alebo vami vyžiadanej služby/výrobku. Táto skutočnosť vám bude na príslušnom mieste oznámená. Ak si budete priať, môžete nám okrem toho poskytnúť vaše osobné údaje pomocou aplikácií, ktoré sú súčasťou našej platformy (napr. kontaktné formuláre alebo služby vyžadujúce založenie používateľského účtu). Pre používanie týchto aplikácií môžu platiť iné podmienky líšiace sa od tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Na to vás zvlášť upozorníme v rámci dodatočnej klauzuly o ochrane osobných údajov. Pri spracovávaní osobných údajov, ktoré sú nutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, slúži ako právny základ článok 6 odsek 1 písm. b) Nariadenia o ochrane osobných údajov. Ak si na spracovávanie osobných údajov vyžiadame súhlas príslušnej osoby, je právnym základom článok 6 odsek 1 písm. a) Nariadenia o ochrane osobných údajov.

Všeobecné informácie

Ak vstúpite na naše stránky alebo zobrazíte súbor, uložia sa dáta o tomto procese v súbore protokolu na našom webovom serveri. Tieto dáta sa nevzťahujú na konkrétnu osobu. Nemôžeme tak zistiť, ktorý užívateľ zobrazil ktoré dáta. To znamená, že sa pri vstupe  užívateľa na naše internetové stránky automaticky získavajú a ukladajú dáta, ktoré nám oznámi váš prehľadávač.

Pri tom ide o:

- názov domény internetovej stránky, z ktorej ste prišli
- stránky, ktoré ste v našej ponuke navštívili 
- názvy zobrazených súborov
- dátum a čas zobrazenia
- názov vášho poskytovateľa internetu
- a príp. operačný systém a verziu prehľadávača vášho počítača
- hostname vášho počítača (IP adresa)
- jazykové nastavenia

Zisťovanie týchto dát prebieha na účely bezpečnosti a štatistiky a na optimalizáciu našej internetovej prezentácie. Tieto dáta nie sú priradené konkrétnej osobe a nie je možné vykonať zlúčenie týchto dát s inými zdrojmi dát. Dáta sú uložené 6 mesiacov a potom zmazané. Neprebieha žiadne poskytovanie vašich dát tretím osobám. Iba nariadením príslušných štátnych úradov môžeme byť v individuálnych prípadoch povinní osobné údaje oznámiť, ak by to malo byť kvôli odvráteniu nebezpečenstva, trestného stíhania alebo z iných zákonom upravených dôvodov.

IP adresy 

Aby sme vám mohli umožniť anonymné používanie našich stránok, neprotokolujeme vedome IP adresy. Vaša IP adresa je pre nás pred uložením v súbore log webového servera pseudonymizovaná v rámci procesu v súlade s ochranou osobných údajov. Pseudonymizované IP adresy používame na rozpoznanie a prevenciu zneužitia alebo na vytváranie webových štatistík.

Webové analýzy a optimalizácia webu pomocou cookies a tracking pixelov

Na našich internetových stránkach používame cookies a technológie trackingu. Tie slúžia na optimalizáciu našej internetovej stránky, na ďalší vývoj servera a na marketingové účely. Nižšie vám vysvetlíme technológie a ich funkcie.

Ak navštívite niektorú z našich webových stránok, budú sa informácie ukladať formou cookies na váš počítač a my ich pri vašej ďalšej návšteve automaticky rozpoznáme. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú na internetovom prehľadávači, príp. internetovým prehľadávačom do systému počítača užívateľa. Ak užívateľ zobrazí webovú stránku, je možné tak cookie uložiť do operačného systému používateľa. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom zobrazení webovej stránky.

Používanie cookies nám pomáha ponúkať vám neobmedzené používanie našej webovej stránky. Pomocou cookies vám môžeme vašu návštevu našej webovej stránky maximálne uľahčiť. Cookies nám napríklad umožňujú prispôsobiť naše stránky vašim záujmom alebo ukladať vaše užívateľské meno, aby ste ich nemuseli pri každej návšteve znovu zadávať.

Okrem toho používame na našej internetovej stránke tracking pixel. Tracking pixel sú malé grafy na našej webovej stránke umožňujúce záznam súboru log a analýzu súborov log. Tracking pixel zapisujú pri návšteve stránok informácie do súboru cookie v prehľadávači užívateľa. Používanie pixelov nám umožňuje zobrazovať vám cielené informácie a obsahy.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH používa cookies a pixely z nasledujúcich kategórií:

Analytické cookies

Používame na našej webovej stránke cookies umožňujúcej analýzu správania používateľa pri prezeraní. Analytické cookies nám umožňujú analýzu internetovej stránky, aby sme mohli zmerať výkonnosť našich stránok a mohli ich zlepšovať. V tejto súvislosti používame cookies na tzv. meranie dosahu. Pomocou týchto cookies vytvárame štatistické profily, ktoré nie sú vztiahnuté na jednotlivé osoby, ale iba na skupiny. Tie sa používajú na analýzu správania používateľov a ich klikania a demografických znakov návštevníkov stránok.

Google Analytics

Rozsah spracovávania osobných údajov

Na našich stránkach používame Webtracking Service firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (ďalej len ako: Google Analytics). Google Analytics využíva v rámci webtrackingu cookies, ktoré sú ukladané na vašom počítači a umožňujúce analýzu používania našich webových stránok a vášho správania pri prehľadávaní (tzv. trackovanie).  Vykonávame analýzu na základe Tracking Services od Google Analytics na neustálu optimalizáciu našej internetovej ponuky a jej lepšiu dostupnosť. V rámci používania našej internetovej stránky sa pri tom údaje, ako predovšetkým IP adresa a vaše aktivity ako používateľa, prenášajú na server firmy Google LLC a spracovávajú a ukladajú mimo EÚ, napr. v USA.

Komisia EÚ zistila, že v USA môže fungovať primeraná úroveň ochrany osobných údajov, ak firmy spracovávajúce dáta podliehajú dohode US-EU-Privacy-Shield a ak bol export dát do USA týmto vhodným spôsobom zabezpečený. Aktivovanou anonymizáciou IP v rámci tracking kódu Google Analytics tejto internetovej stránky je IP adresa zo strany Google Analytics pred prenesením anonymizovaná. Táto internetová stránka využíva tracking kód Google Analytics, ktorý bol rozšírený o operátor gat._anonymizeIp();, umožňujúci anonymizovaný záznam IP adries (tzv. maskovanie IP). 

Právny podklad pre spracovávanie osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane osobných údajov (súhlas), buď v rámci registrácie v Google (zriadenie účtu Google a súhlas s tu uvedenými informáciami o ochrane osobných údajov) alebo, ak nie ste zaregistrovaní v Google, explicitný súhlas pri otvorení našej stránky. 

Účel spracovávania osobných údajov 

Z nášho poverenia Google tieto informácie používa na vyhodnotenie vášho používania internetových stránok, aby mohol vydať správu o aktivite na stránkach a na umožnenie používania týchto stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetových stránok prevádzkovateľmi internetových stránok. IP adresa poskytnutá vaším prehľadávačom nie je zo strany Google LLC v rámci Google Analytics spojovaná s inými dátami. 

Čas uloženia

Google ukladá dáta relevantné z hľadiska poskytovania webtrackingu tak dlho, ako je to nutné na splnenie požadovaných webových služieb. Zisťovanie dát a ich ukladanie prebieha anonymizovane. Ak sú napriek tomu vztiahnuté na konkrétnu osobu, sú ihneď zmazané, ak sa na ich uloženie nevzťahuje žiadna zákonná povinnosť uchovávania. V každom prípade zmazanie prebehne po uplynutí povinnosti ich uchovávania. 

Možnosť odmietnutia a odstránenia

Záznamu a ďalšiemu odovzdávaniu vašich osobných údajov firme Google (predovšetkým vašej IP adresy) a ďalšiemu spracovávaniu týchto dát môžete zabrániť deaktivovaním skript kódu vo vašom prehľadávači, inštaláciou blokovania skriptu vo vašom prehľadávači (ten nájdete napr. na ww.noscript.net alebo www.ghostery.com) alebo aktivovaním nastavenia „Do Not Track“ vo vašom prehľadávači. Okrem toho môžete zabrániť záznamu dát zistených pomocou cookie týkajúcich sa vášho používania týchto stránok (vr. vašej IP adresy) pre Google a spracovania týchto dát zo strany Google, stiahnutím a inštaláciou plug-in pre váš prehľadávač na odkaze (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov Google Analytics nájdete na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

Toto spracovávanie vyššie uvedených dát je nutné na ochranu oprávnených záujmov RHEINBRAUN a je založené na zvážení záujmov v prospech RHEINBRAUN. RHEINBRAUN má tiež oprávnený záujem na tom, aby mohol spracovávať vyššie uvedené údaje zodpovedajúcim spôsobom, totiž v rámci komunikácie o dôležitých informáciách pre vlastné zámery a svoju podnikateľskú činnosť vďaka funkčnej prevádzke vlastných internetových stránok. Váš záujem hodný ochrany, aby sa vyššie uvedené dáta na tento účel nepoužívali, neprevažuje nad oprávneným záujmom RHEINBRAUN, pretože RHEINBRAUN tieto dáta používa na popísaný účel zodpovedajúcim spôsobom primerane a vy máte možnosť ukladania cookies znemožniť. 

Social Media Cookies

Social Media Cookies vám poskytujú možnosť sa v prípade potreby spojiť priamo s vaším účtom na sociálnych médiách. To vám umožňuje zdieľať webové stránky na sociálnych sieťach a zverejňovať komentáre.

Cookies používame aj na tzv. Social Media Targeting. Pomocou cookies máme možnosť si vymieňať dáta použitím tzv. Hash hodnoty so spoločnosťami prevádzkujúcimi sociálne siete (ako napr. Google alebo Facebook), aby sme vám mohli zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu. Spätné dohľadanie vašej osoby nie je z našej strany ani zo strany našich poskytovateľov možné. Targeting založený na využívaní prebieha v troch krokoch: zber dát pomocou tzv. tracking pixelu, ukladanie a ďalšie spracovávanie informácií zo súboru log a využívanie týchto informácií pri ďalšom oslovovaní pomocou retargingu alebo lookalike retargetingu.

Social-Media-Pixel  a cookies sú aktivované a dáta oznamované len vtedy, ak ste nám pred tým dali váš súhlas pomocou nastavenia na Cookie Law Banneri. Pri zobrazení našich stránok ste informovaní v našom tzv. Cookie Banneri o používaní Social Media Cookies a bude vyžadovaný váš súhlas so spracovávaním osobných dát používaných v tejto súvislosti. Pri tom budete upozornení aj na tieto informácie o ochrane osobných údajov. Právnym podkladom na spracovávanie osobných údajov pri používaní Social Media Cookies a pixelov je váš príslušný súhlas. 

Máte právo súhlas kedykoľvek s účinnosťou v budúcnosti odvolať bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti spracovávania už prebehnutého spracovávania na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vaše odvolanie môžete najjednoduchšie vykonať nastavením Opt-out-Cookie/Pixel v našom zozname cookies a pixelov, ktorý tu je možné zobraziť.

Čas uloženia 

Informácie získané nami pomocou cookies a pixelov sú u nás uložené na nižšie uvedený čas a potom zmazané.

Čas uloženia kategórií cookies 

-analytické cookies 24 mesiacov
-Social Media Cookies 3 mesiace

Deti 

Deti by nemali bez súhlasu rodičov alebo dozerajúcej osoby oznamovať na stránkach RHEINBRAUN žiadne osobné informácie. RHEINBRAUN vyzýva všetkých rodičov a dozerajúce osoby, aby svoje deti poučili vo veciach bezpečného a zodpovedného zaobchádzania s osobnými údajmi na internete. RHEINBRAUN v každom prípade vedome nezisťuje osobné údaje od detí, ani ich nijako nevyužíva a neposkytuje tretím osobám.

Bezpečnosť 

RHEINBRAUN realizuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich osobných dát. Vaše údaje sú starostlivo chránené pred stratou, zničením, sfalšovaním, zneužitím a pred neoprávneným prístupom k nim alebo neoprávneným poskytnutím.

Odkazy na iné internetové stránky 

Internetové stránky RHEINBRAUN obsahujú odkazy na iné internetové stránky. Ako poskytovateľ našich internetových stránok zodpovedáme sami za obsah našej vlastnej online prezentácie. Od týchto vlastných obsahov musia byť odlíšené obsahy iných poskytovateľov, za ktoré nemôžeme ručiť a z ktorých obsahom sa nemusíme stotožňovať. Nemáme vplyv na to, či nami odkazovaní prevádzkovatelia iných internetových stránok dodržujú príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov teda neplatí pre internetové stránky iných poskytovateľov, ani vtedy, ak ich zobrazíte kliknutím na odkaz z tejto stránky. Vezmite preto, prosím, na vedomie príslušné pravidlá iných poskytovateľov o ochrane osobných údajov. Za obsahy cudzích internetových stránok nezodpovedáme. Pre prípad, že narazíte na relevantné porušenie, budeme vám vďační za upozornenie. Odkaz potom po overení odstránime. 

Prezentácia firmy na sociálnych sieťach (stránky priaznivcov na Facebooku, Instagrame alebo Youtube) ​​​​​​​

Prezentáciou našej firmy na sociálnych sieťach by sme vám chceli ponúknuť aktívnu komunikáciu s vami a možnosť informovať vás o našich produktoch a službách. 

Pri tom upozorňujeme na to, že v rámci prezentácie firmy nie je vylúčené spracovávanie osobných údajov v štátoch mimo EÚ. To môže byť za určitých okolností spojené so sťaženým presadzovaním práva, čo predstavuje riziko pre jednotlivých používateľov. 

V prípade návštevy príslušnej prezentácie firmy sú spravidla ukladané cookies na vašom počítači. Tým sa ukladá správanie pri používaní a záujmy používateľov. Spravidla sa takto získané dáta využívajú na účely marketingového prieskumu a reklamy, pričom správanie používateľov ovplyvňuje zobrazovanie reklamy, ktorá zodpovedá zameraniu používateľa, teda vás. 

Pomocou tzv. „insights“ facebookových stránok je možné zobrazovať štatistické dáta rôznych kategórií pre nás o našej facebookovej stránke. Tieto štatistiky sú vytvárané a poskytované zo strany Facebooku. Na vytváranie a zobrazovanie nemáme ako používateľ vplyv. Nemôžeme túto funkciu zrušiť ani zabrániť vytváraniu a spracovávaniu dát. Pre zvolené obdobie a kategórie fanúšikov, odberateľov, zaradené osoby a reagujúce osoby nám sú pre našu stránku poskytované zo strany Facebooku nasledujúce dáta: 

Celkový počet zobrazení stránok, údajov o „Páči sa“, aktivite na stránke, príspevkoch, dosahu, prezeraní videí, dosahu príspevkov, komentároch, zdieľaných obsahoch, odpovediach, podielu mužov a žien, pôvodu podľa krajín, miest, jazyka, zobrazeniach a kliknutiach v e-shope, kliknutiach na plánovačoch trás, kliknutiach na telefónne číslo. Takisto sa týmto spôsobom poskytujú dáta o skupinách spojených s našou facebookovou stránkou. Neustálym vývojom Facebooku sa mení dostupnosť a spracovávanie dát, takže pre ďalšie podrobnosti k tomu odkazujeme na Vyhlásenie o ochrane dát Facebooku (https://de-de.facebook.com/policy.php). My využívame takto poskytnuté dáta na zatraktívnenie našich príspevkov a aktivít na našej facebookovej stránke. K tomu sme s Facebookom dohodli tzv. doplnky Insights z hľadiska zodpovednosti („Doplnok stránok insights“).

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu o komunikácii s vami. Ďalej sa môže stať, že budete poskytovateľom príslušného sociálneho média požiadaní o súhlas so spracovávaním vašich dát. 

Nemáme vplyv na dáta zisťované poskytovateľom príslušného média a jeho procesy spracovávania, ani nám nie je známy celkový rozsah, účel spracovávania a lehoty ukladania. Takisto o zmazaní zistených dát príslušným poskytovateľom nemáme žiadne informácie. Preto vás upozorňujeme na to, že uplatnenie práv dotknutých osôb musí prebehnúť voči týmto poskytovateľom, pretože len tí majú priamy prístup k zisteným údajom a môžu vykonať opatrenia a oznámiť vám informácie. Otázky smerované na nás preto musíme odovzdať týmto poskytovateľom. 

Ak budete potrebovať ďalšie informácie týkajúce sa spracovávania dát, obráťte sa, prosím, priamo na poskytovateľa: 

- Facebook
- Instagram
- YouTube

Rozosielanie newsletterov 

Na našej stránke a pomocou rámčeka na našej prezentácii v sociálnych médiách vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newslettera. Ak s odberom príslušného newslettera súhlasíte, použijeme vašu e-mailovú adresu a prípadne vaše meno na zasielanie (pokiaľ možno individuálnych) informácií o RHEINBRAUN. Tieto dáta uložíme a spracujeme na účely rozosielania newslettera.

Obsahy newslettera zahŕňajú informácie o RHEINBRAUN. Aktuálne to sú predovšetkým:

- Zatiaľ žiadne.

Právnym podkladom pre vyššie uvedené spracovanie dát je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane osobných údajov.

Na zaistenie, že pri zadaní e-mailovej adresy nenastane chyba, používame zdvojené overenie. Po zadaní vašej e-mailovej adresy do poľa pre prihlásenie vám zašleme potvrdzovací odkaz. Až po kliknutí naň bude vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka.

Súhlas s odberom newslettera môžete kedykoľvek odvolať s účinkom v budúcnosti, ak sa z odberu newslettera na našich stránkach odhlásite. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého newslettera. Zákonnosť spracovávania vašich osobných údajov zostane odvolaním nedotknutá až do okamihu odvolania. Vaše osobné dáta sú uložené 6 mesiacov a potom zmazané.

Ak na rozosielanie newsletterov využívame externé služby, sú právne viazané článkom 28 Nariadenia o ochrane osobných údajov.

Otázky a poznámky ​​​​​​​

Máte kedykoľvek právo požadovať po nás bezplatne informáciu o vami uložených osobných údajoch a odmietnuť ich spracovávanie a používanie. Okrem toho môžete uplatniť právo na zablokovanie a opravu vašich osobných údajov voči nám. Kontaktujte nás na datenschutz(at)rwe.com​​​​​​​, ak máte otázky alebo pripomienky k téme „Ochrany osobných údajov“.

Máte právo kedykoľvek vydať zákaz spracovávania vašich dát, prebiehajúceho na základe zváženia záujmov alebo vo verejnom záujme, ak na to budú dôvody vyplývajúce z vašej zvláštnej situácie. To isté platí aj pre profiling chránený týmto ustanovením.

Ak požiadate o zákaz, nebudeme už vaše osobné údaje ďalej spracovávať, jedine, že boli na spracovávanie nevyhnutné dôvody, ktoré by boli nadradené vašim osobným záujmom, právom a slobodám, alebo spracovávanie bolo nutné na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť k príslušnému dozerajúcemu úradu. Čo sa týka týchto otázok ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na príslušný dozerajúci úrad miestnej poverenej osoby pre ochranu osobných údajov a slobodný prístup k informáciám Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

Ďalší vývoj internetu má vplyv aj na našu stratégiu ochrany osobných údajov. Zmeny vám na tejto stránke včas oznámime.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH 2018, Köln