Ochrana dat

RHEINBRAUN k tématu ochrany osobních údajů

Chtěli bychom vám poděkovat za váš zájem o naši firmu. Vaše soukromí je pro nás důležité a měli byste se při návštěvě našich stránek cítit vždy bezpečně a příjemně. Z tohoto důvodu jsme přijali technická a organizační opatření, kterými je zajištěno, že budou dodržovány příslušné zákony. Níže se dozvíte, jaké informace shromažďujeme a jak s nimi zacházíme.

 

Za obsah a nabídku přístupné zde na těchto stránkách nese odpovědnost RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH (RHEINBRAUN).

 

Rheinbraun Brennstoff GmbH
Stüttgenweg 2
50935 Köln
Tel. 0221 / 480 25172

Osobní údaje

Pouze vy rozhodnete o tom, zda nám, a to v rámci registrace, uvádění kontaktních údajů apod., tato data budete chtít sdělit nebo ne. Vaše osobní údaje používáme obecně k zodpovězení dotazů, zpracování vaší objednávky nebo pro zajištění vašeho přístupu ke speciálním informacím nebo nabídce.

V rámci registrace, požadavků na kontaktní údaje apod. nám můžete osobní údaje dobrovolně poskytnout. V této souvislosti může být sdělování vašich údajů firmě v koncernu nutné. Poskytování vašich údajů třetím osobám mimo koncern neprobíhá, jedině, že by to bylo v rámci požadavku nebo vámi vyžádané služby/výrobku. Tato skutečnost vám bude na příslušném místě sdělena. Pokud si budete přát, můžete nám kromě toho poskytnout vaše osobní údaje pomocí aplikací, které jsou součástí naší platformy (např. kontaktní formuláře nebo služby vyžadující založení uživatelského účtu). Pro používání těchto aplikací mohou platit jiné podmínky lišící se od tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Na to vás zvlášť upozorníme v rámci dodatečně klauzule o ochraně osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů, které jsou nutné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy, slouží jako právní základ článek 6 odstavec 1 písm. b Nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud si ke zpracovávání osobních údajů vyžádáme souhlas příslušné osoby, je právním základem článek 6 odstavec 1 písm. a Nařízení o ochraně osobních údajů.

Všeobecné informace

Pokud vstoupíte na naše stránky nebo zobrazíte soubor, uloží se data o tomto procesu v souboru protokolu na našem webovém serveru. Tato data se nevztahují na konkrétní osobu. Nemůžeme tak zjistit, který uživatel zobrazil která data. To znamená, že jsou při vstupu  uživatele na naše internetové stránky automaticky získávána a ukládána data, která nám sdělí váš prohlížeč.

Při tom se jedná o:

- název domény internetové stránky, z které jste přišli
- stránky, které jste v naší nabídce navštívili 
- názvy zobrazených souborů
- datum a čas zobrazení
- název vašeho poskytovatele internetu
- a popř. operační systém a verzi prohlížeče vašeho počítače
- hostname vašeho počítače (IP adresa)
- jazyková nastavení

Zjišťování těchto dat probíhá pro účely bezpečnosti a statistiky a pro optimalizaci naší internetové prezentace. Tato data nejsou přiřazena konkrétní osobě a nelze provést sloučení těchto dat s jinými zdroji dat. Data jsou uložena 6 měsíců a poté smazána. Neprobíhá žádné poskytování vašich dat třetím osobám. Pouze nařízením příslušných státních úřadů můžeme být v individuálních případech povinni osobní údaje sdělit, pokud by to mělo být kvůli odvrácení nebezpečí, trestního stíhání nebo z jiných zákonem upravených důvodů.

IP adresy 

Abychom vám mohli umožnit anonymní používání našich stránek, neprotokolujeme vědomě IP adresy. Vaše IP adresa je pro nás před uložením v souboru log webového serveru pseudonymizována v rámci procesu v souladu s ochranou osobních údajů. Pseudonymizované IP adresy jsou námi používány k rozpoznání a prevenci zneužití nebo k vytváření webových statistik.

Webové analýzy a optimalizace webu pomocí cookies a tracking pixelů

Na našich internetových stránkách používáme cookies a technologie trackingu. Ty slouží k optimalizaci naší internetové stránky, k dalšímu vývoji serveru a pro marketingové účely. Níže vám vysvětlíme technologie a jejich funkce.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, budou informace ukládány formou cookies na váš počítač a my je při vaší další návštěvě automaticky rozpoznáme. U cookies se jedná o textové soubory, které jsou ukládány na internetovém prohlížeči, popř. internetovým prohlížečem do systému počítače uživatele. Pokud uživatel zobrazí webovou stránku, lze tak cookie uložit do operačního systému uživatele. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném zobrazení webové stránky.

Používání cookies nám pomáhá nabízet vám neomezené používání naší webové stránky. Pomocí cookies vám můžeme vaši návštěvu naší webové stránky maximálně usnadnit. Cookies nám například umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům nebo ukládat vaše uživatelské jméno, abyste je nemuseli při každé návštěvě znovu zadávat.

Kromě toho používáme na naší internetové stránce tracking pixel. Trackingpixel jsou malé grafy na naší webové stránce umožňující záznam souboru log a analýzu souborů log. Trackingpixel zapisují při návštěvě stránek informace do souboru cookie v prohlížeči uživatele. Používání pixelů nám umožňuje zobrazovat vám cílené informace a obsahy.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH používá cookies a pixely z následujících kategorií:

Analytické cookies 

Používáme na naší webové stránce cookies umožňující analýzu chování uživatele při prohlížení. Analytické cookies nám umožňují analýzu internetové stránky, abychom mohli změřit výkonnost našich stránek a mohli je zlepšovat. V této souvislosti používáme cookies pro tzv. měření dosahu. Pomocí těchto cookies vytváříme statistické profily, které nejsou vztaženy na jednotlivé osoby, ale pouze na skupiny. Ty se používají k analýze chování uživatelů a jejich klikání a demografických znaků návštěvníků stránek.

Google Analytics

Rozsah zpracovávání osobních údajů

Na našich stránkách používáme Webtracking Service firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA (dále jen jako: Google Analytics). Google Analytics využívá v rámci webtrackingu cookies, které jsou ukládány na vašem počítači a umožňující analýzu používání našich webových stránek a vašeho chování při prohlížení (tzv. trackování).  Provádíme analýzu na základě Tracking Services od Google Analytics pro neustálou optimalizaci naší internetové nabídky a její lepší dostupnost. V rámci používání naší internetové stránky jsou při tom údaje, jako především IP adresa a vaše aktivity jako uživatele, přenášeny na server firmy Google LLC a zpracovávány a ukládány mimo EU, např v USA.

Komise EU zjistila, že v USA může fungovat přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, pokud firmy zpracovávající data podléhají dohodě US-EU-Privacy-Shield a pokud byl export dat do USA tímto vhodným způsobem zabezpečen. Aktivovanou anonymizací IP v rámci tracking kódu Google Analytics této internetové stránky je IP adresa ze strany Google Analytics před přenesením anonymizována. Tato internetová stránka využívá tracking kód Google Analytics, který byl rozšířen o operátor gat._anonymizeIp();, umožňující anonymizovaný záznam IP adres (tzv. maskování IP). 

Právní podklad pro zpracovávání osobních údajů

Čl. 6 odst.1 písm.a nařízení o ochraně osobních údajů (souhlas), buď v rámci registrace u Google (zřízení účtu Google a souhlas se zde uvedenými informacemi o ochraně osobních údajů) nebo, pokud nejste zaregistrováni u Google, explicitní souhlas při otevření naší stránky.

Účel zpracovávání osobních údajů  

Z našeho pověření Google tyto informace používá k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, aby mohl vydat zprávu o aktivitě na stránkách a pro umožnění používání těchto stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek provozovateli internetových stránek. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem není ze strany Google LLC v rámci Google Analytics spojována s jinými daty. 

Doba uložení

Google ukládá data relevantní z hlediska poskytování webtrackingu tak dlouho, jak je to nutné pro splnění požadovaných webových služeb. Zjišťování dat a jejich ukládání probíhá anonymizovaně. Pokud jsou přesto vztažena na konkrétní osobu, jsou ihned smazána, pokud se na jejich uložení nevztahuje žádná zákonná povinnost uchovávání. V každém případě smazání proběhne po uplynutí povinnosti jejich uchovávání. 

Možnost odmítnutí a odstranění

Záznamu a dalšímu předávání vašich osobních údajů firmě Google (především vaší IP adresy) a dalšímu zpracovávání těchto dat můžete zabránit deaktivováním skript kódu ve vašem prohlížeči, instalací blokování skriptu ve vašem prohlížeči (ten najdete např. na ww.noscript.net nebo www.ghostery.com) nebo aktivováním nastavení „Do Not Track“ ve vašem prohlížeči. Kromě toho můžete zabránit záznamu dat zjištěných pomocí cookie týkajících se vašeho používání těchto stránek (vč. vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto dat ze strany Google, stažením a instalací plug-in pro váš prohlížeč na odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zásady bezpečnosti a ochrany osobních údajů Google Analytics najdete na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

Toto zpracovávání výše uvedených dat je nutné k ochraně oprávněných zájmů RHEINBRAUN a je založeno na zvážení zájmů ve prospěch RHEINBRAUN. RHEINBRAUN má také oprávněný zájem na tom, aby mohl zpracovávat výše uvedené údaje odpovídajícím způsobem, totiž v rámci komunikace o důležitých informacích pro vlastní záměry a svou podnikatelskou činnost díky funkčnímu provozu vlastních internetových stránek. Váš zájem hodný ochrany, aby výše uvedená data nebyla k tomuto účelu používána, nepřevažuje nad oprávněným zájmem RHEINBRAUN, protože RHEINBRAUN tato data používá k popsanému účelu odpovídajícím způsobem přiměřeně a vy máte možnost ukládání cookies znemožnit. 

Social Media Cookies

Social Media Cookies vám poskytují možnost se v případě potřeby spojit přímo s vaším účtem na sociálních médiích. To vám umožňuje sdílet webové stránky na sociálních sítích a zveřejňovat komentáře.

Cookies používáme i k tzv. Social Media Targetingu. Pomocí cookies máme možnost si vyměňovat data použitím tzv. Hash hodnoty se společnostmi provozujícími sociální sítě (jako např. Google nebo Facebook), abychom vám mohli zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu. Zpětné dohledání vaší osoby není z naší strany ani ze strany našich poskytovatelů možné. Targeting spočívající ve využívání probíhá ve třech krocích: sběr dat pomocí tzv. tracking pixelu, ukládání a další zpracovávání informací ze souboru log a využívání těchto informací při dalším oslovování pomocí retargingu nebo lookalike retargetingu.

Social-Media-Pixel  a cookies jsou aktivována a data sdělována jen tehdy, pokud jste nám před tím dali váš souhlas pomocí nastavení na Cookie Law Banneru. Při zobrazení našich stránek jste informováni v našem tzv. Cookie Banneru o používání Social Media Cookies a bude vyžadován váš souhlas se zpracováváním osobních dat používaných v této souvislosti. Při tom budete upozorněni také na tyto informace o ochraně osobních údajů. Právním podkladem pro zpracovávání osobních údajů při používání Social Media Cookies a pixelů je váš příslušný souhlas. 

Máte právo souhlas kdykoli s účinností v budoucnosti odvolat, aniž by se to dotklo zákonnosti zpracovávání již proběhlého zpracovávání na základě souhlasu až do jeho odvolání. Vaše odvolání můžete nejjednodušeji provést nastavením Opt-out-Cookie/ Pixel v našem seznamu cookies a pixelů, který zde lze zobrazit.

Doba uložení 

Informace získané námi pomocí cookies a pixelů jsou u nás uloženy po níže uvedenou dobu a poté smazány.

Doba uložení kategorií cookies 

-analytické cookies 24 měsíců

-Social Media Cookies 3 měsíce

Děti 

Děti by neměly bez souhlasu rodičů nebo dohlížející osoby sdělovat na stránkách RHEINBRAUN žádné osobní informace. RHEINBRAUN vyzývá všechny rodiče a dohlížející osoby, aby své děti poučili ve věcech bezpečného a odpovědného zacházení s osobními údaji na internetu. RHEINBRAUN v každém případě vědomě nezjišťuje osobní údaje od dětí, ani je nijak nevyužívá a neposkytuje třetím osobám.

Bezpečnost 

RHEINBRAUN realizuje opatření pro zajištění bezpečnosti vašich osobních dat. Vaše údaje jsou pečlivě chráněny před ztrátou, zničením, zfalšováním, zneužitím a před neoprávněným přístupem k nim nebo neoprávněným poskytnutím.

Odkazy na jiné internetové stránky 

Internetové stránky RHEINBRAUN obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Jako poskytovatel našich internetových stránek odpovídáme sami za obsah naší vlastní online prezentace. Od těchto vlastních obsahů musí být odlišeny obsahy jiných poskytovatelů, za které nemůžeme ručit a z jejichž obsahem se nemusíme ztotožňovat. Nemáme vliv na to, zda námi odkazovaní provozovatelé jiných internetových stránek dodržují příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů tedy neplatí pro internetové stránky jiných poskytovatelů, ani tehdy, pokud je zobrazíte kliknutím na odkaz z této stránky. Vezměte proto prosím na vědomí příslušná pravidla jiných poskytovatelů o ochraně osobních údajů. Za obsahy cizích internetových stránek neodpovídáme. Pro případ, že narazíte na relevantní porušení, budeme vám vděčni za upozornění. Odkaz pak po ověření odstraníme. 

Prezentace firmy na sociálních sítích (stránky příznivců na Facebooku, Instagramu nebo Youtube) 

Prezentací naší firmy na sociálních sítích bychom vám chtěli nabídnou aktivní komunikaci s vámi a možnost informovat vás o našich produktech a službách. 

Při tom upozorňujeme na to, že v rámci prezentace firmy není vyloučeno zpracovávání osobních údajů ve státech mimo EU. To může být za určitých okolností spojeno se ztíženým prosazováním práva, což představuje riziko pro jednotlivé uživatele. 

V případě návštěvy příslušné prezentace firmy jsou zpravidla ukládány cookies na vašem počítači. Tím se ukládá chování při užívání a zájmy uživatelů. Zpravidla jsou takto získaná data využívána pro účely marketingového průzkumu a reklamy, přičemž chování uživatelů ovlivňuje zobrazování reklamy, která odpovídá zaměření uživatele, tedy vás.

Pomocí tzv. „insights“ facebookových stránek lze zobrazovat statistická data různých kategorií pro nás o naší facebookové stránce. Tyto statistiky jsou vytvářeny a poskytovány ze strany Facebooku. Na vytváření a zobrazování nemáme jako uživatel vliv. Nemůžeme tuto funkci zrušit ani zabránit vytváření a zpracovávání dat. Pro zvolené období a kategorie fanoušků, odběratelů, zařazené osoby a reagující osoby nám jsou pro naši stránku poskytovány ze strany Facebooku následující data: 

Celkový počet zobrazení stránek, údajů o „Líbí se“, aktivitě na stránce, příspěvcích, dosahu, prohlížení videí, dosahu příspěvků, komentářích, sdílených obsazích, odpovědích, podílu mužů a žen, původu dle zemí, měst , jazyka, zobrazeních a kliknutích v eshopu, kliknutích na plánovačích tras, kliknutích na telefonní číslo. Rovněž jsou tímto způsobem poskytována data o skupinách spojených s naší facebookovou stránkou. Neustálým vývojem Facebooku se mění dostupnost a zpracovávání dat, takže pro další podrobnosti k tomu odkazujeme na Prohlášení o ochraně dat Facebooku (https://de-de.facebook.com/policy.php). My využíváme takto poskytnutá data pro zatraktivnění našich příspěvků a aktivit na naší facebookové stránce. K tomu jsme s Facebookem dohodli tzv. doplňky Insights z hlediska odpovědnosti („Doplněk stránek insights“).

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o komunikaci s vámi. Dále se může stát, že budete poskytovatelem příslušného sociálního média požádáni o souhlas se zpracovávání vašich dat. 

Nemáme vliv na data zjišťovaná poskytovatelem příslušného média a jeho procesy zpracovávání, ani nám není znám celkový rozsah, účel zpracovávání a lhůty ukládání. Také o smazání zjištěných dat příslušným poskytovatelem nemáme žádné informace. Proto vás upozorňujeme na to, že uplatnění práv dotčených osob musí proběhnout vůči těmto poskytovatelům, protože jen ti mají přímý přístup k zjištěným údajům a mohou provést opatření a sdělit vám informace. Dotazy směřované na nás proto musíme předat těmto poskytovatelům. 

Pokud budete potřebovat další informace týkající se zpracovávání dat, obraťte se prosím přímo na poskytovatele: 

- Facebook
- Instagram
- YouTube

Rozesílání newsletterů 

Na naší stránce a pomocí rámečku na naší prezentaci v sociálních médiích vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud s odběrem příslušného newsletteru souhlasíte, použijeme vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno k zasílání (pokud možno individuálních) informací o RHEINBRAUN. Tato data uložíme a zpracujeme pro účely rozesílání newsletteru.

Obsahy newsletteru zahrnují informace o RHEINBRAUN. Aktuálně to jsou především:

- Prozatím žádné.

Právním podkladem pro výše uvedené zpracování dat je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů.

Pro zajištění, že při zadání e-mailové adresy nenastane chyba, používáme zdvojené ověření. Po zadání vaší e-mailové adresy do pole pro přihlášení vám zašleme potvrzovací odkaz. Až po kliknutí na něj bude vaše e-mailová adresa zařazena do našeho rozdělovníku.

Souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinkem v budoucnosti, pokud se z odběru newsletter na našich stránkách odhlásíte. Odkaz pro odhlášení najdete na konci každého newsletteru. Zákonnost zpracovávání vašich osobních údajů zůstane odvoláním nedotčena až do okamžiku odvolání. Vaše osobní data jsou uložena 6 měsíců a poté smazána.

Pokud k rozesílání newsletterů využíváme externí služby, jsou právně vázány článkem 28 Nařízení o ochraně osobních údajů.

Dotazy a poznámky 

Máte kdykoli právo požadovat po nás bezplatně informaci o vámi uložených osobních údajích a odmítnout jejich zpracovávání a používání. Kromě toho můžete uplatnit právo na zablokování a opravu vašich osobních údajů vůči nám. Kontaktujte nás na  datenschutz(at)rwe.com, pokud máte dotazy nebo připomínky k tématu „Ochrany osobních údajů“.

Máte právo kdykoli vydat zákaz zpracovávání vašich dat, probíhajícího na základě zvážení zájmů nebo ve veřejném zájmu, pokud k tomu budou důvody vyplývající z vaší zvláštní situace. Totéž platí i pro profiling chráněný tímto ustanovením.

Pokud požádáte o zákaz, nebudeme již vaše osobní údaje dále zpracovávat, jedině, že byly pro zpracovávání nezbytné důvody, které by byly nadřazené vašim osobním zájmům, právům a svobodám, nebo zpracovávání bylo nutné pro uplatnění, provádění nebo obhajobu právních nároků.

Kromě toho máte právo podat stížnost k příslušnému dohlížejícímu úřadu. Ohledně těchto otázek ochrany osobních údajů se můžete obrátit na příslušný dohlížející úřad místní pověřené osoby pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

Další vývoj internetu má vliv i na naši strategii ochrany osobních údajů. Změny vám na této stránce včas oznámíme.

RHEINBRAUN BRENNSTOFF GMBH 2018, Köln