PODMÍNKY ÚČASTI

Účastí na akci účastník přijímá následující podmínky účasti:

 

1. Organizátor

Společnost Rheinbraun Brennstoff GmbH, 50416 Köln (následně uváděna jako „Organizátor“) organizuje v době od 01.03.2021 do 30.09.2021 sběrnou propagaci.


2. Oprávnění k účasti

Účastnit se mohou fyzické osoby starší 18 let. Zaměstnanci organizátora a obchodníci příp. prodejci nemají oprávnění k účasti. Kromě toho si organizátor vyhrazuje právo vyloučit z účasti osoby, u kterých vznikne podezření, že při účasti použily nepovolené pomůcky nebo se jiným způsobem pokusily získat pro sebe nebo pro třetí osoby výhody prostřednictvím manipulace. K vyloučení může v takovém případě dojít také po účasti, a následkem je odmítnutí vydání prémie nebo požadování jejího vrácení.


3. Akční výrobky / doklad o nákupu

K účasti na akci je nutný nákup minimálně 2 sáčků dlouho hořících grilovacích briket Dauerbrenner (3 kg, 7 kg, nebo 12 kg) v období od 01.03.2021 do 30.09.2021. Nákup sáčku musí být doložen dokladem o nákupu (pokladní doklad nebo faktura). S každým dokladem o nákupu se můžete účastnit pouze jednou. Za účelem účasti se musí doklady o nákupu vyfotit nebo naskenovat. Přitom musejí být viditelné a jasně čitelné minimálně následující údaje: místo nákupu, datum, hodina, částka pokladního dokladu, číslo pokladního dokladu a koupené akční výrobky včetně ceny. Originální doklady o nákupu musí účastník uschovat až do okamžiku obdržení dárku, jelikož si organizátor vyhrazuje právo si v ojedinělých případech originální doklady o nákupu vyžádat. Pokud nemůže účastník tyto doklady o nákupu po vyzvání předložit, zaniká jeho nárok na dárek.


4. Účast

Účast na akci je možná výhradně prostřednictvím webové stránky s akcí na https://www.dauerbrenner.com/aktion, a to pouze do 30.09.2021, 23:59 hodin. Abyste se mohli účastnit, musí účastník doklad o nákupu nahrát, kompletně vyplnit a odeslat účastnický formulář. Za správnost uvedených údajů zodpovídá výhradně účastník. V případě chybných nebo neúplných údajů nárok na dárek zaniká. Totéž platí při účasti v případě neúplných, nečitelných nebo chybných dokladů o nákupu. Je možné se znovu zúčastnit s dalším dokladem o nákupu. Účastník může svou účast kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu na rbb.db-aktionen(at)rwe.com. Právní cesta je vyloučena.


5. Ochrana údajů

Údaje o účastníkovi (jméno, adresa a e-mailová adresa) jsou ukládány a zpracovávány za účelem provedení a vyřízení akce prostřednictvím organizátora a jeho dodavatelů. Po úplném vyřízení akce budou údaje vymazány, pokud nebudou vymazání odporovat odpovídající zákonné archivační lhůty. Jakým způsobem jsou zpracovávány osobní údaje, které vznikají v souvislosti s používáním našich webových stránek, lze vyčíst z https://www.dauerbrenner.com.


6. Ručení

Organizátor ručí podle zákonných předpisů za vlastní úmysl nebo hrubou nedbalost, případně za úmysl nebo hrubou nedbalost svých zákonných zástupců, vedoucích zaměstnanců nebo ostatních pomocníků. Totéž platí v případě převzetí záruky nebo v případě jiného ručení nezávislého na zavinění a při nárocích podle zákona o ručení za výrobek nebo při zaviněné škodě na životě nebo zdraví. Organizátor ručí v podstatě za porušení podstatných smluvních povinností způsobených z mírné nedbalosti vlastními příp. svými zástupci, vedoucími zaměstnanci a běžnými pomocníky, tzn. za takové povinnosti, na jejichž splnění se mohou účastníci za účelem řádného provedení akce pravidelně spoléhat; v takovém případě je výše ručení omezena na typicky vznikající, předpokládatelnou škodu. Pokračující ručení organizátora je vyloučen


7. Ukončení akce

Akce může být kdykoliv bez předchozího oznámení a bez uvedení důvodů změněna, prodloužena, zastavena na přechodné období nebo předčasně ukončena. Na základě toho nevznikají vůči organizátorovi žádné nároky.


8. Ostatní

Pokud budou nebo se stanou jednotlivá ustanovení zcela nebo částečně neúčinnými, nedotýká se to platnosti ostatních podmínek účasti. Platí výlučně zákony Spolkové republiky Německo.

Veškeré dotazy, komentáře a stížnosti na akci zasílejte e-mailem na adresu rbb.db-aktionen(at)rwe.com.